ACTIEVOORWAARDEN

Deelname aan de Actie is mogelijk voor natuurlijke personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder op de begindatum van de Duurtijd met woonplaats en residerend te België die persoonlijk deelnemen, met uitzondering van werknemers van GKE en hun directe familieleden, werknemers van de Partner en hun respectievelijke directe familieleden en alle toeleveranciers van verpakkingen, producten en/of diensten (bijvoorbeeld loonpakkers) die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij de (organisatie van de) Actie. Deelname aan de Actie kan alleen via de Actiewebsite en/of de App. 

Deelnemers die gebruikmaken van scripts, software, robots en/of andere technieken die automatische deelname zonder fysieke tussenkomst mogelijk maken, worden door GKE automatisch uitgesloten van de Actie en GKE behoudt zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van deelname aan andere acties die GKE in de toekomst zou organiseren. 

Indien een persoon, die wenst deel te nemen aan de Actie, jonger is dan 18 jaar, dan dient deze eerst schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder(s) en/of voogd(en) om deel te kunnen nemen aan de Actie. Deze schriftelijke toestemming moet, voorafgaandelijk aan de Deelname aan de Actie, voorgelegd worden aan GKE op diens eerste verzoek.  

De Deelnemer kan op de Actiewebsite of de App zijn of haar account (een “Account”) aanmaken door het invoeren zijn/haar adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. GKE vraagt géén kost voor het aanmaken van een Account voor deelname aan de Actie. Per Deelnemer kan maximaal één Account worden aangemaakt en/of gebruikt. De Deelnemer moet de Algemene voorwaarden aanvaarden door het daartoe voorziene selectievakje aan te vinken.  

Een Deelnemer kan via zijn/haar Account zegels (de “stamps”) sparen voor kortingen op te bestellen actieproducten bij de Partner. Op de Kanzi® appels kleeft een sticker met een unieke actiecode (een “Code”) van minimaal 11 tekens. Wanneer een Deelnemer deze Code bij zijn/ haar Account invoert, via de Actiewebsite en/of de App, ontvangt de Deelnemer een Zegel op zijn/haar Account. Iedere Code kan slechts éénmaal worden ingevoerd en leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo (het “Saldo”) op het Account met één Zegel. Codes kunnen tot aan de einddatum van de Duurtijd worden ingevoerd. Een Deelnemer kan maximaal 50 unieke en correcte Codes per dag invoeren om Zegels te ontvangen. 

Om een Code te verkrijgen, geldt een aankoopverplichting van Kanzi® appels. De Kanzi® appels worden verkocht aan de gewoonlijke prijs zonder enige meerkosten voor een Deelnemer voor deelname aan de Actie. Het Account is persoonsgebonden en Zegels kunnen niet worden overgedragen aan anderen. Zodra de Deelnemer 9 Zegels heeft gespaard, heeft de Deelnemer een volle spaarkaart (een “Spaarkaart#

Alle Zegels blijven geldig en inwisselbaar bij de Actiewebsite en/of de App tot aan de einddatum van de Duurtijd. Na de einddatum van de Duurtijd, worden alle Zegels, het Saldo en de Spaarkaarten gewist en kan de Deelnemer nieuwe digitale zegels sparen voor een volgende campagne van GKE, zo deze zou(den) worden georganiseerd. De Codes, de Spaarkaarten en/of het Saldo, uitgegeven in kader van deze Actie, zijn niet meer in te wisselen bij een volgende campagne van GKE, zo deze zou(den) worden georganiseerd. De Zegels, Spaarkaarten en/of het Saldo zijn niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde.  

GKE behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang, geheel naar eigen discretie en zonder opgave van redenen te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten van de Actie en/of van toekomstige acties van GKE, indien zij vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden en/of de actievoorwaarden van haar Partner, onvolledige, onjuiste en/of misleidende gegevens en/of informatie die in strijd is met de wet (heeft) verstrekt, of anderszins op enige wijze onrechtmatig handelt jegens GKE, de Partner en/of derden.