Reklamos nuostatos ir sąlygos

Šios reklamos nuostatos ir sąlygos (toliau – Reklamos nuostatos ir sąlygos) taikomos „Kanzi Coins Lithuania“ konkursui perkant „Kanzi®“ obuolius (toliau – „Kanzi Coins“ konkursas), kurį Lietuvos Respublikoje organizuoja GKE N.V., juridinio subjekto kodas 0866.302.050, registruotos buveinės adresas 3840, Borgloon, Kernielerweg 59, Belgium (Belgija), el. paštas info@gkefruit.com, telefono numeris +31 345 578 322 (toliau – GKE).

Šios Reklamos nuostatos ir sąlygos taikomos kartu su GKE Lietuvos Respublikoje organizuojamų reklaminių konkursų bendrosiomis nuostatomis ir sąlygomis (toliau – Bendrosios nuostatos ir sąlygos). Jei Reklamos nuostatose ir sąlygose nurodyta kitaip nei Bendrosiose nuostatose ir sąlygose, pirmenybė teikiama Reklamos nuostatoms ir sąlygoms.

Šias Reklamos nuostatas ir sąlygas bei Bendrąsias nuostatas ir sąlygas galima rasti GKE svetainėje adresu www.kanzicoins.com (toliau – Svetainė) ir „Kanzi Coins“ konkurso mobiliojoje programėlėje Kanzi Coins (toliau – Programėlė). Dalyvaudamas (-a) „Kanzi Coins“ konkurse, dalyvis (-ė) (toliau – Dalyvis (-ė)) pareiškia, kad jis (ji) sutinka su šiomis Reklamos nuostatomis ir sąlygomis.

„Kanzi Coins“ konkursas vyksta nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. sausio 28 d. Šiuo laikotarpiu reklamos kodai (daugiau informacijos rasite skyriuje „Dalyvavimas „Kanzi Coins“ konkurse“) gali būti įvesti Svetainėje arba Programėlėje.

„Kanzi Coins“ konkursas organizuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Dalyvavimas „Kanzi Coins“ konkurse

Kai kurie „Kanzi®“ obuoliai turės lipduką, kurio gale bus pateiktas vienas reklamos kodas. Norėdamas (-a) dalyvauti „Kanzi Coins“ konkurse, Dalyvis (-ė) turi nusipirkti „Kanzi®“ obuolių arba obuolių dėžių per aukščiau minėtą reklamos laikotarpį ir įvesti reklamos kodą Svetainėje arba Programėlėje.

Šie „Kanzi®“ obuoliai pateikti ir juos galima nusipirkti šiose prekybose vietose: Rimi, Maxima, Ikki. Dalyviai, norintys dalyvauti „Kanzi Coins“ konkurse, nepatirs jokių kitų išlaidų, išskyrus kainą už įsigytus „Kanzi®“ obuolius.

Reklamos kodas turi būti patvirtintas Svetainėje arba Programėlėje per aukščiau nurodytą reklamos laikotarpį. Norint atlikti patvirtinimo procedūrą, pirmiausia Dalyvis (-ė) turi sukurti asmeninę paskyrą Svetainėje arba Programoje (tokios paskyros sukūrimas norint dalyvauti yra nemokamas (išskyrus interneto išlaidas)).

Jokios galimos išlaidos, kurias gali patirti Dalyviai norėdami dalyvauti „Kanzi Coins“ konkurse, nebus kompensuotos.

Dalyvio asmeninę paskyrą galima sukurti pasiekus ir užpildžius registracijos formą pateikiant savo asmeninius duomenis: vardas, pavardė, tapatybės kortelės numeris ir el. pašto adresas. Informacija dėl Dalyvių asmeninių duomenų tvarkymo pateikta Bendrosiose nuostatose ir sąlygose.

Kai reklamos kodas patvirtintas Svetainėje arba Programėlėje, Dalyvis (-ė) bus iškart informuotas (-a), jei jis (ji) laimės prizą (daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Prizas“), kadangi laimintys reklamos kodai pasirinkti prieš „Kanzi Coins“ konkurso pradžią.

Galima sukurti ir naudoti daugiausiai 1 paskyrą vienam asmeniui ir el. pašto adresui (Dalyviui (-ei).

Reklamos kodus gali įvesti Dalyviai „Kanzi Coins“ konkurso laikotarpiu ir gali būti naudojami tik kartą, po to jie bus laikomi negaliojančiais ir deaktyvuotais. Dalyvis (-ė) turi įvesti 10 reklamos kodus per dieną.

Dalyvis (-ė) turi saugoti originalų pirkimo įrodymą ir lipduką su reklamos kodu iki „Kanzi Coins“ konkurso pabaigos. GKE pasilieka teisę prašyti Dalyvių atsiųsti lipduką ir originalų pirkimo įrodymą GKE, kad patvirtintų jų veiksmingą dalyvavimą, per 10 kalendorinių dienų nuo prizo gavimo (atsiuntus jo gavimo patvirtinimą).

Prizas

Dalyviai gali laimėti „Sony XB21 Bluetooth“ garsiakalbius (toliau – Prizas). Dalyviai gali laimėti 50 Prizo vienetų (todėl pateikiama 50 laimingų reklamos kodų).

Prizas bus išsiųstas laimėjusiam (-iai) Dalyviui (-ei) po to, kai jis (ji) patvirtins savo laimėjimą Svetainėje arba Programėlėje. Prizas bus išsiųstas laimėjusio Dalyvio (-ės) adresu, kurį reikės įvesti, kai atsiras laimėjimo patvirtinimas. Dalyvaudamas (-a) „Kanzi Coins“ konkurse, Dalyvis (-ė) aiškiai sutinka, kad laimėtam Prizui gali būti taikomi pajamų mokesčiai, už kuriuos visiškai atsakingas tik Dalyvis (-ė). Pristatymas užtruks iki 30 darbo dienų.

„Kanzi Coins“ konkursas apribotas iki 1 prizo asmeniui (Dalyviui (-ei) ir namų ūkiui[1].

Prizas yra asmeninis ir neperduodamas. Prizo negalima iškeisti į grynuosius pinigus arba kitą prizą. Be to, jo negalima keisti, modifikuoti, kompensuoti Dalyviui (-ei) paprašius. Laimėjusiems Dalyviams draudžiama prekiauti ir (arba) parduoti Prizus.

Dalyviui (-ei) atsisakius Prizo, jam (jai) neteikiama jokia kompensacija.

Teisė į Prizą atimama, jei Prizo negalima pateikti per 4 savaites nuo pranešimo apie Prizą, kurį Dalyvis (-ė) gavo dėl priežasčių, priskiriamų laimėjusiam Dalyviui (-ei), momento.

Kad pakeistų Prizą, GKE gali paprašyti Dalyvio (-ės) atsiųsti toliau nurodytus duomenis paštu: asmeninius duomenis, įskaitant vardą, pavardę, telefoną, pašto adresą, tapatybės kortelės kopiją, laimėjimo lipduką ir „Kanzi®“ obuolių pirkimo kvitą, kurio data ankstesnė už dalyvavimo datą[2].

 

„Kanzi®“ yra GKE prekės ženklas. Visos teisės, susijusios su „Kanzi Coins“ konkursu, saugomos ir negali būti naudojamos ar modifikuojamos be aiškaus GKE leidimo.


[1] Namų ūkis reiškia asmenų grupę, gyvenančią tame pačiame būsto vienete, turinčią bendrą biudžetą, bet nebūtinai šeiminius santykius.

[2] GKE neprisiima jokios atsakomybės už pamestus kvitus (pirkimo arba Prizą laimėjusių obuolių įrodymus), nusiųstus Dalyviui (-ei) paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis. Minėtų paslaugų siuntimo įrodymas nebus priimtas.