Generelle betingelser

Disse generelle betingelser gælder for opsparingskampagnen ”Kanzi Coins” (herefter ”Kampagnen”), som er lanceret af Kanzi og organiseret af GKE N.V. med sæde i Borgloon i Belgien. Deltagerne i Kampagnen (herefter ”Deltagerne”) erklærer ved deres deltagelse, at de er enige i  og forstår disse generelle betingelser samt GKE N.V.’s partneres (herefter ”Partnerne”) gældende generelle betingelser, som er tilgængelige på Kanzi Coins’ salgsfremmende hjemmeside www.kanzicoins.com (herefter ”Hjemmesiden”). Kampagnen løber fra 1. maj 2019 til et af GKE N.V. til midnat den 30. juni. 2019. Det er Kampagnens formål at give loyale kunder rabatter på Partnernes produkter, abonnementer og aktiviteter. Disse salgsfremmende generelle betingelser er tilgængelige på Hjemmesiden og på den tilhørende applikation - Kanzi Coin App’en – som er tilgængelig via App Store og Google Play.. Kampagnen gælder kun i Danmark. GKE N.V. forbeholder sig retten til at inddrage flere mærkevarer under GKE N.V. til Kampagnen udover Kanzi.

Mekanismer i Kampagnen og deltagerkonto

Det er Kampagnens formål at give loyale kunder muligheden for at spare op til rabat på produkter, abonnementer eller aktiviteter, som udbydes af Partnerne.

Deltageren skal oprette en deltagerkonto på Hjemmesiden ved at indtaste et kodeord og en e-mailadresse. For at sætte deltagerkontoen op skal Deltageren indtaste sine adresseoplysninger. Når deltagerkontoen er oprettet, kan Deltageren spare op til kampagner og/eller rabat på produkter, som kan bestilles fra Partnerne. Deltagerkontoen er personlig, og indestående kan ikke overføres til tredjemand.

På Kanzi æbler findes et klistermærke med en unik kode, som har mindst 11 tegn. Når Deltageren indtaster koden på sin personlige deltagerkonto gennem Hjemmesiden eller via Kanzi Coin App’en, vil Deltageren få en digital voucher krediteret til sin konto. Hver kode kan kun indtastes én gang. Koderne kan indtastes, så længe en given kampagne kører. 

Ni digitale vouchers udgør et fuldt digitalt kort.

Alle digitale vouchers vil være gyldige, så længe en given kampagne kører. Når en kampagne slutter, bliver alle digitale vouchers slettet, og Deltageren kan starte opsparingen i en ny kampagne. Deltagerens indestående skal række til de ønskede ordrer. Enkelte ordrer kan blive annulleret, hvis der ikke er tilstrækkeligt indestående på Deltagerens konto.

Det indestående kan ikke veksles til kontanter eller anden kontant værdi.

Bestilling og betaling

En Deltager kan bestille det ønskede produkt fra den pågældende Partner på Partnerens hjemmeside. GKE N.V. er ikke involveret i ordren eller håndteringen af ordren og har derfor intet ansvar for dette. Partnerens generelle handels- og leveringsbetingelser gælder for ordren og håndteringen af ordren herunder levering. GKE N.V. er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af de enkelte produkter, som er promoveret.

Deltageren vælger det ønskede produkt på Hjemmesiden og modtager efterfølgende en e-mail med en voucher på det pågældende produkt. Deltageren bestiller og betaler herefter for det ønskede produkt i Partnerens webshop, hvor den modtagne voucher benyttes.

Hvis Deltageren misbruger eller bedrager – eller forsøger at bedrage – med voucheren ved at sælge voucheren på falsk grundlag, ved at bryde stregkoden eller omgå de tekniske beskyttelsesforanstaltninger på anden måde, eller ved at sælge voucheren til tredjemand, kan GKE N.V. udelukke Deltageren fra deltagelse i Kampagnen med øjeblikkelig virkning. Ligeledes kan GKE N.V. blokere deltagerkontoen. GKE N.V. er berettiget til at kræve eventuel erstatning fra Deltageren.

Det opsparede indestående kan ikke veksles til kontanter eller bruges hos tredjemand, ligesom det ikke kan benyttes til køb af andre produkter, end det der fremgår af den enkelte voucher. Voucheren er gyldig indtil udløbet af den enkelte kampagne og kan i princippet indgives til Partneren i den periode Partneren er involveret i den enkelte kampagne. Herefter vil voucheren miste sin gyldighed. GKE N.V. bestræber sig på at informere Deltagerne om en Partners ophør i en kampagne så hurtigt som muligt.

Levering

Partnernes leveringstid, som er indikeret på den hjemmeside, der fremgår af voucheren, er kun vejledende. Deltagerne kan ikke udlede rettigheder af fra disse vejledende oplysninger. Der kan ikke leveres til postboksadresser.


Personlige oplysninger

Deltageren garanterer at de af ham opgivne oplysninger er korrekte, opdaterede og komplette. Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som GKE N.V. modtager i relation til Kampagnen indføres i GKE N.V.’s database og vil blive håndteret fortroligt og i overensstemmelse med de gældende persondataretlige regler. GKE N.V. vil bruge Deltagerens oplysninger til implementering af Kampagnen og til kommunikation i relation til Kampagnen. Alle andre e-mails til Deltageren sendes kun med Deltagerens tilladelse.
Ansvar

GKE N.V. og dets medhjælpere eller tredjemand er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader, der stammer fra – eller på nogen måde relaterer sig til – Kampagnen.

GKE N.V. er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader, der stammer fra – eller på nogen måde relaterer sig til – 1) produkter, som er bestilt af Deltageren, og som er leveret af Partneren, og GKE N.V. giver ingen som helst garanti vedrørende disse produkter, og 2) forsendelsen af disse produkter.

Mere specifikt er GKE N.V. og dets medhjælpere eller tredjemand ikke ansvarlige for det følgende:

- Yderligere omkostninger afholdt af Deltagerne i forbindelse med deltagelse i Kampagnen og/eller godkendelse og brug af produkterne.

- Direkte eller indirekte skader, der stammer fra – eller på nogen måde relaterer sig til – udfald i GKE N.V.’s netværk, computerhardware eller -software af en hvilken som helst art herunder problemer med eller fejl, der stammer fra brug af Hjemmesiden eller downloading af Hjemmesidens komponenter.

- Direkte eller indirekte skader, der stammer fra – eller på nogen måde relaterer sig til – ændringer eller afbrydelse af Kampagnen.

Til trods for den vedvarende vedligeholdelse og opmærksomhed der gives til sammensætningen af Hjemmesiden, og de informationer som er på Hjemmesiden, kan GKE N.V. ikke garantere at alle oplysninger er komplette, korrekte og opdaterede. GKE N.V. er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader, der stammer fra – eller på nogen måde relaterer sig til – tilgængelig software på Hjemmesiden samt adgang eller manglende adgang til Hjemmesiden.

Ophør

GKE N.V. kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at, ændre, udsætte, reducere  og/eller afslutte Kampagnen, uden at Deltageren kan kræve erstatning herfor Et ophør af Kampagnen vil blive offentliggjort på Hjemmesiden hurtigst muligt. Ydermere vil GKE N.V. forsøge at informere så mange Deltagere som muligt på e-mail senest en uge inden Kampagnens ophør.

Afsluttende bestemmelser

Disse betingelser er underlagt dansk ret. GKE N.V. og Deltageren skal forsøge at løse en hver tvist relateret til Kampagnen ved loyale drøftelser. Kan tvisten ikke løses ved forhandling skal sagen behandles ved Københavns byret.

Korrespondance vedrørende organiseringen af Kampagnen, fortolkningen og brugen af de generelle betingelser, produkterne eller distributionen af disse bliver ikke modtaget på Hjemmesiden. Hvis der opstår en tvist i forhold til Kampagnen, skal alle henvendelser vedrørende disse ske til GKE N.V. på info@gkefruit.com. 

Vi beskytter og respekterer dine personlige data i overensstemmelse med gældende ret. Du kan læse mere om beskyttelse af personoplysninger på Hjemmesiden.

Ulovlige eller uanvendelige bestemmelser i de generelle betingelser skal ikke påvirke lovlige og anvendelige bestemmelser i de generelle betingelser. GKE N.V. skal gøre alt rimeligt for at ændre ulovlige og uanvendelige bestemmelser til lovlige og anvendelige bestemmelser, således at disse ændringer ikke ændrer de økonomiske forudsætninger for GKE N.V. og Deltageren. 

Kanzi® er GKE N.V.’s registrerede varemærke. Intet indhold i Kampagnen eller disse betingelser må kopieres eller udgives uden GKE N.V.’s tilladelse.

Vilkår og betingelser

Denne online opsparingskampagne løber fra den 1. maj 2019 til den 30. juni 2019. I denne periode vil du modtage en kode med hvert Kanzi® æble. Denne kode sidder på bagsiden af et klistermærke, som sidder på æblet. Koderne kan registreres på kanzicoins.com eller via Kanzi Coin App’en, hvor hver registrerede kode bliver konverteret til en digital voucher. Ni digitale vouchers udgør et fuldt digitalt kort. Med minimum to fulde digitale kort kan du frem til den 31. december 2019 bestille produkter med 50 % rabat på webshop. Når du har bestilt på kanzicoins.com vil du modtage en voucher med en unik rabatkode. Du bestiller herefter det ønskede produkt ved at indtaste koden hjemmeside, som er nærmere beskrevet på voucheren. Bemærk at priserne på hjemmesiden ikke indeholder omkostninger til levering. Bekræftelse på købet bliver sendt til din e-mail efter din onlineordre er betalt.

Denne kampagne løber til den 31. december 2019. Bemærk at opsparingsmærker og digitale kort ikke er gyldige efter denne dato. Du begynder at spare op til en ny kampagne, når denne begynder.

Fulde digitale kort kan ikke ombyttes til kontanter eller andet end det i kampagnen anførte. GKE N.V. er ikke ansvarlige for skader på ejendom og/eller personer, der stammer fra brugen af produkter.