Salgsfremmende betingelser


Kampagnen er tilgængelig for alle personer over 18 år med bopæl i Danmark. Undtaget herfra er leverandører af emballage til Kampagnen, personer der pakker de af Kampagnen omfattede produkter, eller personer der på anden måde er direkte eller indirekte involveret i Kampagnen.

Deltagere, der benytter robotter, software eller andre midler der giver automatisk adgang til Kampagnen, uden det er nødvendigt med menneskelig indblanding, bliver automatisk udelukket af Kampagnen af GKE N.V., og GKE N.V. forbeholder sig retten til at udelukke sådanne deltagere fra fremtidige kampagner.

Personer under 18 år skal have deres værges tilladelse for at deltage i Kampagnen. Den skriftlige tilladelse skal præsenteres for GKE N.V. før deltagelse i Kampagnen. 

Det er gratis at oprette en deltagerkonto (med undtagelse af omkostninger til data og internetforbindelse).

Kampagnekoder kan kun opnås ved køb af Kanzi æbler. Der kan oprettes én deltagerkonto per deltager. Én person må ikke oprette flere deltagerkonti fra forskellige e-mailadresser. Det er kun muligt at deltage i Kampagnen på Hjemmesiden og via Kanzi Coin App’en.

En Deltager kan indføre op til 50 unikke og korrekte koder på sin deltagerkonto pr. dag.
GKE N.V. forbeholder sig retten til at diskvalificere eller udelukke Deltagere med øjeblikkelig virkning og uden at give en grund til udelukkelsen, hvis GKE N.V. mistænker Deltageren for gerninger, der er i strid med disse generelle betingelser, hvis Deltageren giver mangelfulde, forkerte eller misvisende oplysninger i strid med loven, eller hvis Deltageren udviser anden opførsel i strid med loven over for GKE N.V. eller tredjemand.